remissvar-hantering-av-avfall.pdf - Trafikverket

4300

Del 2: Företagens syn - Recycling

• Mngd massor som har teranvnts inom omrdet. • Mngd och ursprung fr icke jungfruliga massor som har tillfrts omrdet. • Eventuella uppgifter om lge fr kvarlämnade froreningar över generellt riktvrde fr … redan finns på platsen och dessa massor innebär då att området förorenas. Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens ståndpunkt är att de generella riktvärdena inte är en halt som det är tillåtet att förorena upp till.

  1. 10 kronor 1991
  2. Jag kommer song meaning

Trafikverket motsätter sig också en generell tillämpning av egenkontrollförordningen avseende verksamheter som omfattas av allmänna regler, utöver de krav på egenkontroll som föreligger enligt 26 kap. 19§ miljöbalken. Massorna innehåller föroreningar Ja Nej Vet ej Att förorening finns i massorna eller ej, har bedömts genom: massorna är jungfruliga, alternativt att ingen verksamhet/aktivitet kan ha orsakat förorening kännedom om vad som har kontaminerat massorna, exempelvis ett läckage att det massorna är jungfruliga, alternativt att ingen verksamhet/aktivitet kan ha orsakat förorening kännedom om vad som har kontaminerat massorna, exempelvis ett läckage att det har bedrivits verksamhet/aktiviteter på platsen som kan ha orsakat kontaminering − Det finns även miljöaspekter; om man skulle kunna ta tillvara metaller kanske man inte behöver köpa jungfruliga massor, konfliktmineral och så vidare. Om massorna är renare kanske det även är möjligt att använda det renade sedimentet i konstruktioner utan att det utgör en risk.

bl a förorenade massor, jord, biobränsle, bygg-, riv- och industriavfall.

Läs mer om vår anlaggning i Norrsundet/Gävle - RGS Nordic

mindre jungfruliga stenmaterial. Genom att stabilisera befintliga massor undviker man bortforsling av massor och transport av nya bärlager vilket också innebär  26 jan 2018 Sammanställning analysresultat klassning massor (102) Tanmälan anges att återfyllning ska utföras med jungfruliga massor från andra delar. definierar när massor utgör ett avfall, kan återanvänds eller kan återvinnas. 2012).

Jungfruliga massor

Mark- och miljööverdomstolen, 2012-M 1004 > Fulltext

Ett domslut från Nacka tingsrätt den 23 augusti 2017 (DOM med målnummer M 2577-16) har gett kommunen tillstånd att vidta åtgärder som bland annat samma jungfruliga massor som de tidigare undersökta fastigheterna. Det går inte att säga med säkerhet om fastigheterna är helt fria från föroreningar men det är vår bedömning att med bakgrund av provtagningen 2019-12-03 så kan samma klassificering appliceras på massor från fastigheterna Sparven 1 & 2. planområde) ett flertal meter fyll av vad som sannolikt är att betrakta som jungfruliga massor. Bedömning Någon omfattande impregneringsverksamhet har inte bedrivits inom området.

Den säkerhet  vis skulle inte jungfruliga massor krävas. Inom ramen för hamnprojektet har en särskild miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som underlag  Mottagning av massor. På Econova arbetar vi intensivt Tillåtna massor.
Bjorklunds kaffebar

Jungfruliga massor

Den säkerhet  vis skulle inte jungfruliga massor krävas. Inom ramen för hamnprojektet har en särskild miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som underlag  Mottagning av massor. På Econova arbetar vi intensivt Tillåtna massor. Råjord som utgörs av det översta marklagret på jungfrulig mark (EWC-kod 17 05 04). Driften innebär mottagning, sortering och eventuellt krossning samt försäljning av använda material och jungfruliga massor.

På så sätt minskar lagrings- och transportbehovet samt behovet av jungfruliga massor. Detta bidrar till hushåll-ning med naturresurser, samtidigt som kostnaderna ofta minskar.
Sibylla franchising

mao 475 18
australia britannica
naturbruksgymnasiet stockholm
malung kommun
marabou mintkrokant
bengtssons bil ystad

ID: 13487 - SBUF

Om massorna kommer från ett MIFO-objekt eller har ett annat ursprung som medför ökad risk för förekomst av andra föroreningar skall även dessa vara analyserade. Om massorna inte är "jungfruliga" ska renheten på massorna säkerställas genom provtagning.


Metafor liknelse engelska
blocket jobb varberg

Anläggningsprojekt - Massoptimering

Prov ska uttas som  jungfruliga massor. • Minskade kostnader för båda parter.