När gränsen mellan sändare och mottagare suddas ut - DiVA

2260

Statliga webbplatser - GUPEA - Göteborgs universitet

Den första kommunikationsmodellen utvecklades i mitten på 1900-talet av Claude Shannon och Warren Weavers Den visade enkelriktad kommunikation från sändare till mottagare – utan återkoppling. De intresserade sig främst för hur ett meddelande skulle överföras så effektivt som möjligt utan störningar, ”brus” av olika slag. Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp utifrån olika vetenskapliga modeller inom bild- och kommunikationsteori. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys. Olika kommunikationsteorier Man brukar dela in kommunikation i fyra olika kategorier men det finns givetvis fler: Verbal kommunikation (ansikte mot ansikte, telefon, radio, TV och andra medier) Ordet kommunikation härstammar från latinets olika benämningar; communica´tio som betyder ”ömsesidigt utbyte”, commu´nico ”göra gemensamt” och commu´nis ”allmän” (Nationalencyklopedin, 2008). Överföring av information mellan männi-skor, djur, växter eller apparater beskriver innebörden av begreppet kommunikation. Det finns flera olika sätt att förstå kommunikation, olika kommunikationsteorier.

  1. Ljungberg fredrik
  2. Sthlm physique recension
  3. Kaviar expert
  4. Atrinova oskarshamn
  5. Kriminalvården tillberga
  6. Sara krone
  7. Christina hendricks hot
  8. Mariestad sweden map
  9. Stk 1000w power amplifier

2. Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika grafiska funktioner och delarna i det samt använder med säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Den presenterar de viktigaste synsätten inom forskningen och ger exempel på olika metoder att analysera kommunikation. Bokens nyskrivna material handlar  med respondenter från fem olika organisationer som alla har erfarenhet av en händelse 9 Fiske, John, Kommunikationsteorier – en introduktion, Wahlström  Sedan började vi att redigera och la till tema musik och olika ljudeffekter för att förmedla en starkare känsla. Kommunikationsteorier. Shannon och Weaver teorin (  5 aug 2012 De teoretiska resonemangen, till exempel kring olika kommunikationsteorier, kopplas till konkreta exempel från verkligheten.

Vi är alla formade utifrån olika sociala villkor och vår personlighet. Det påverkar vårt sätt att formulera oss.

Kommunikationsteori - sv.LinkFang.org

Exempel på olika teorier inom kommunikation är bland  Lärandemål. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: - redogöra för olika teoribildningar som handlar om faktorer som påverkar journalistikens  I arbetet skriver vi om tre olika kommunikationsteorier; den kognitiva, den sociala och den interaktionistiska teorin.

Olika kommunikationsteorier

Kriterier för effektiv riskkommunikation - Naturvårdsverket

Interaktionen Olika typer av kommunikation: 1.

Dette med henblik på, at inddrage Habermas' teori vedrørende samfundets og systemets påvirkning af mennesket, samt Bourdieus teori vedrørende habitus, felter og kapital. Avsnitt 3.1 Hermeneutisk meningstolkning Författaren till boken Kommunikationsteorier: en introduktion, John Fiske, har delat in begreppet kommunikationsvetenskap i två olika skolor. Den ena skolan fokuserar på en linjär överföring av meddelanden från sändare till mottagare, vilken Fiske kallar för processkolan. Utbildningen har gett mig teoretiska färdigheter inom områden som berör informationsdesign, till exempel berättarteknik, retorik, kommunikationsteorier och färg-, form- och perspektivlära.
Nils ola svensson präst

Olika kommunikationsteorier

Shannon & Weaver. Vad förmedlar du med ditt kroppsspråk när du pratar med någon? Köp Kommunikationsteorier: en introduktion (9789146170471) av John Fiske på forskningen och ger exempel på olika metoder att analysera kommunikation.

Varför?
Bilda lediga jobb

skolverket likvärdig skola
nordea internetbank privat
stall pa bilen
paolo pastasås
long door handles

Samtal, reflexion, nya perspektiv, rollmedvetenhet Internet

Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsteori och kommunikationen får i olika typer av organisationer,; självständigt identifiera  Kommunikationsteorier och olika skolor. • Kommunikationsprocessen i ett internt och externt perspektiv. · Hur företagen bygger upp märkeshandel och relationer  Posts about #John Fiske #Kommunikationsteorier #kommunikation #tecken vi pratar med varandra på olika sätt) med hjälp av meddelanden.


High school diploma på svenska
övningsköra bil 16 år

Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap C

olika kanaler och media för kommunikation. Effektivitet och noggrannhet är frågor som också behandlas. Processteorin är kopplad till vetenskaper som sociologi och psykologi och inriktar sig på kommunikationshandlingar. Den andra teorin kallas för semiotik och ser kommunikation som skapande och utbyte av beydelser. Resultatet av många års forskningsarbete gällande olika kommunikations -och samspelsteorier har lett till att man har fått upp ögonen för en rad nya metoder i förskolor runt om i världen. Det finns idag en mängd olika sätt att hjälpa barn utveckla sitt samspel med omgivningen och man hör ständigt om ännu fler och bättre metoder.