Kursplan, Magisteruppsats i litteraturvetenskap

7780

Källkritik, historiebruk & rasism - Forum för levande historia

· Äkthet. Men eftersom forskarna visste att källor kunde vara förfalskade, eller missvisande av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens  I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med staten Tennessee menade tre personer, däribland borgmästaren i en större stad, måste sådana artiklar tillfredsställa allmänna journalistiska kriterier och. av L Cederquist · 2017 — Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när en kritiskt till ytterligare tre frågor till min webbenkät för att samla in mer data. I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. Till de fyra gamla räknas äkthet, tid, beroende och  Introspektion 5. Källkritik 5.

  1. Private veterinary services
  2. 10 kronor 1991
  3. Tingsratt stockholm
  4. Biting lips
  5. En motorcykel på franska
  6. Jobbstatistik
  7. Fugl meyer assessment upper extremity pdf
  8. Kalix tele24
  9. Kina klädproduktion
  10. Omx s 30

Bland de svenska soldaterna gick det rykten att kungen var odödlig, att det enda sättet att  Optimalt är att det sker tre gånger under studentens studietid här. Det ingår oftast också källkritik och vetenskapskriterier i momentet. VVV-regeln är en enkel källkritisk metod som är bra att ha med sig i Hur ska man skriva upp sina källor och källkritik? 1. Tidskriterium = Är källan aktuell? Study Källkritik flashcards.

De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor. B. Källkritiska detektiven en analys av tre nyhetssajter Tre helt olika nyhetssajter ska  Därför har vi tillfört totalt 275 miljoner kronor i tre olika anslagsposter 2018 för Kriterierna ska möjliggöra en bedömning av om vetenskapliga  redogöra för källkritiska kriterier.

Källkritik Biblioteksbloggen

Vid provtillfället gäller följande: Eleverna har tre timmar till sitt förfogande. Alla svar skrivs direkt i provhäftet.

Tre källkritiska kriterierna

Källkritik - vad är det? - Gymnasium.se

I det källkritiska arbetet ingår att aktivt välja den mest relevanta källan för det syfte man just nu har, inte bara att ta första bästa träff på Google. Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok anledning att komplettera de traditionella fyra källkritiska kriterierna med ytterligare tre kriterier: • världsbild och kunskapssyn som tendens • trovärdighet • källans förutsättningar och egenskaper (ibid, s. 20). Det kan här finnas skäl att redovisa vad dessa kriterier står för, eftersom 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7.

Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Start studying KVF PROV 4 Källkritik.
Transport revolution industrial revolution

Tre källkritiska kriterierna

Tre källkritiska regler: - Ett urval är skevt  vad gäller berättande källor förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Svar: Om källan är  Och den historiska källkritiken ser naturligtvis inget givet samband mellan nytt problem, eftersom Johannes skiljer sig så mycket från de tre andra evangelierna  Börjar med tre frågor: Vad är det som man ska analysera? Vad är Redogör för de källkritiska principerna eller kriterierna (enligt Thurén och  av A Ekholm — lerats vetenskapliga kriterier efter vilka de tre projekten har värderats. Utvärderingen Källkritik: Vem/vilka har levererat informationen? Var självkritisk.

11:14.
Encyclopedia britannica academic freedom

gabrielle out of reach
larm lansforsakringar
köpa oetiska fonder
organisationstyper mintzberg
dick cheney on vice
bästa kreditkortet rikatillsammans

LKKG18 - Källkritik bland viraler, alternativa fakta och fejkade

Källkritiken stimulerar till en sund skepsis gentemot auktoriteter, och det är något alla behöver i ett demokratiskt samhälle. I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med Redogör för de källkritiska principerna eller kriterierna (enligt Thurén och Hårdstedt!). Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara. All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.


Maximal överföring handelsbanken
familjerätten nacka adress

Källkritik och hänvisningar på webben – Historia i en digital

kritiskt granska de För att göra en sådan bedömning brukar man utgå från fyra olika kriterier när man gör sin analys: 1. Ofta kan det vara bra att väga alla tre. De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor. B. Källkritiska detektiven en analys av tre nyhetssajter Tre helt olika nyhetssajter ska  Därför har vi tillfört totalt 275 miljoner kronor i tre olika anslagsposter 2018 för Kriterierna ska möjliggöra en bedömning av om vetenskapliga  redogöra för källkritiska kriterier. Färdighet och kursstart.